Denne od 16:00 do 22:00 prevádzkuje Fakultná nemocnica Trenčín v budove uni-POLIKLINIKY APS pre deti a dorast 

Kontakt 042/4653314