Oznam o čerpaní vianočnej dovolenky

MUDr. Tomašovicová

V dňoch od 23.12.2020 do 7.1.2021 čerpá riadnu dovolenku MUDr. Tomašovicová – reumatologická ambulancia. Ambulancia znova ordinuje od 8.1.21.

Mudr. Lukáč

Mudr. Lukáč, interná ambulancia II, čerpá riadnu dovolenku od 28.12.2020 do 30.12. 2020 (pre akútne prípady zástup MUDr. Filová), od 4.1.2021 a 5.1.2021 ( pre akútne prípady zástup MUDr. Jurisa).

Oddelenie rehabilitácie

Oddelenie rehabilitácie čerpá riadnu dovolenku od 23.12.2020 do 31.12.2020. Oddelenie rehabilitácie znova ordinuje od 4.1.2021.

Mudr. Kruteková

V dňoch od 23.12.2020 do 8.1.2021 čerpá riadnu dovolenku MUDr. Kruteková – diabetologická ambulancia I. Ambulancia znova ordinuje od 11.1.21.

Zástupy len v akútnych stavoch nasledovne:

23.12.2020 MUDr. Gabrišová Trenčín

28.12.2020 MUDr. Ondrejíčková Trenčín

29.12.2020 – 30. 12. 2020 MUDr. Marczinková Ilava

31.12.2020 MUDr. Panáčková Púchov

4.1.2021 – 5.1.2021 MUDr. Horanská Považská Bystrica

7.1.2021 MUDr. Šmotláková, Dubnica nad Váhom

Mudr. Šmotláková

V dňoch od 23.12.2020 do 31.12.2020 čerpá riadnu dovolenku MUDr. Šmotláková – diabetologická ambulancia II. Ambulancia znova ordinuje od 4.1.21.

Zástupy len v akútnych stavoch nasledovne:

23.12.2020 MUDr. Gabrišová Trenčín

28.12.2020 MUDr. Ondrejíčková Trenčín

29.12.2020 – 30. 12. 2020 MUDr. Marczinková Ilava

31.12.2020 MUDr. Panáčková Púchov