Oznam o čerpaní dovolenky

MUDr. Tomašovicová

V dňoch 20.12.19, 27.12.19, 31.12.19 a 3.1.20 čerpá riadnu dovolenku MUDr. Tomašovicová – reumatologická ambulancia a interná ambulancia I.

Mudr. Lukáč

Mudr. Lukáč, interná ambulancia II, čerpá riadnu dovolenku nasledovne: 23.12.2019 (pre akútne prípady zástup MUDr. Filová), 27.12.2019 (pre akútne prípady zástup Dr. Adamovič), 2.1.2019 a 3.1.2019 ( pre akútne prípady zástup MUDr. Filová).

Oddelenie rehabilitácie

Oddelenie rehabilitácie čerpá riadnu dovolenku od 23.12.2019 do 31.12.2019.

Mudr. Habáňová

Mudr. Habáňová čerpá riadnu dovolenku dňa 30.12.2019 (pre akútne prípady zástup Mudr. Lukáč).

Čerpanie riadnej dovolenky MUDr. Krutekovej v dňoch

23.12.2019 (v akútnych prípadoch zástup MUDr. Čulák Prievidza)

30.12.2019 (v akútnych prípadoch zástup MUDr. Čulák Prievidza).

31.12.2019 (v akútnych prípadoch zástup MUDr. Panáčková Púchov).

Čerpanie riadnej dovolenky MUDr. Šmotláková  dňa

02.01.2020 (v akútnych prípadoch zástup MUDr. Kruteková).