Spoločnosť uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a. s., so sídlom Pod hájom 1288/116, 018 41  Dubnica nad Váhom  bola zapísaná dňa 17. 02. 2017 do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín.

Jej akcionármi sú

 • 60% Unipharma 1. Slovenská lekárnická akciová spoločnosť
 • 40 % Mesto Dubnica nad Váhom.

Dňa 02. 08. 2017 bolo vydané právoplatné rozhodnutie z Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde vyhovuje žiadosti uni-POLIKLINIKY Dubnica nad Váhom, a. s. a povoľuje prevádzkovať zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a to:

 1. POLIKLINIKU
 2. AGENTÚRU DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

s miestom prevádzkovania Pod hájom 1288/116, 018 41  Dubnica nad Váhom.

Odborné zameranie polikliniky je nasledovné:

1. Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy I.
 • ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy II.
 • ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 • ambulancia klinickej psychológie
 • ambulancia vnútorného lekárstva I.
 • ambulancia vnútorného lekárstva II.
 • reumatologická ambulancia

2. Zariadenie spoločných vyšetrovacích zložiek

 • funkčná diagnostika
 • rádiológia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Odborný zástupcovia

Odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre polikliniku je MUDr. Elena Šmotláková.
Odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre ADOS je Mgr. Irena Solíková.

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia začalo dňom 01. 09. 2017.