Novinky na oddelení Fyziatrie a liečebnej rehabilitácie

Na oddelení Fyziatrie a liečebnej rehabilitácie je možnosť aplikovať Rázovú vlnu (1 sedenie 20 €) a podať plynové injekcie (1 sedenie 3,50 €). Tieto výkony nie sú preplácané zdravotnými poisťovňami, preto sú účtované na priamu platbu.