MUDr. Grambličková (Všeobecná ambulancia pre dospelých) neordinuje od 15.8.2022 do 30.9.2022 z dôvodu PN. Zdravotná sestra na ambulancii pracuje.

Zástup od 15.8.2022 do 19.8.2022 (vrátane) MUDr. Brnák (UH baraky)