Lekár – INTERNISTA

lekár špecialista vo vnútornom lekárstve

Miesto výkonu práce: uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a. s.
Nástup: ASAP

Odmena: 1 900,00 €/brutto pre úv. 1,00 LM

Náplň práce:

  • poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu získanej kvalifikácie – špecializácie v odbore vnútorného lekárstva, v súlade s platnými právnymi predpismi, etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka a s ohľadom na práva pacientov. Samostatne vykonávať špecializovanú preventívnu, diagnostickú a liečebnú činnosť v príslušnom odbore.Zabezpečovanie komplexnej a konziliárnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou odboru vnútorné lekárstvo. A vykonávanie odbornej diagnostickej a preventívno – liečebnej činnosti v danom odbore.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Ukončená špecializácia v odbore vnútorného lekárstva.
Starostlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, aktívny prístup, dodržiavanie pravidiel, schopnosť riešiť kritické situácie, schopnosť určiť priority, riadenie zdravotnej sestry.

Iné výhody:

– moderné prístrojové vybavenie,
– systém vzdelávania, odborné školenia,
– príjemný kolektív,

– pomoc pri vyhľadaní ubytovania.

 

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na: jana.stefancova@poliklinikadubnica.sk alebo na t. č. 0915 396 678, 042/4653362 alebo priamo na Informáciách polikliniky.

Formulár

Osobné údaje

Vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie

Vyššie ako stredoškolské vzdelanie

Ďalšie absolvované vzdelanie

Ďalšie znalosti

Prax

Doterajšie zamestnania

Záver

Prílohy

Nahrávajte len súbory MS Word alebo PDF.
Nahrávajte len súbory MS Word alebo PDF.

Súhlas

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka

udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov

spoločnosti uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) obsiahnutých v žiadosti o zamestnanie, životopise a iných dokladoch a priložených listinách za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to na obdobie 3 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu.
Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne a ich poskytnutie je dobrovoľné.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/-á, že poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ak tento Súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie o spracúvaní osobných údajov :
Dbáme na ochranu Vášho súkromia, preto nižšie v prílohe vysvetľujeme, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Prečítajte si, prosím, pozorne túto informáciu.
Informačná povinnosť v zmysle GDPR pre uchádzačov o zamestnanie