KLINICKÝ PSYCHOLÓG

Miesto výkonu práce: uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a. s.
Nástup: ASAP

Odmena: 1 200,00 €/brutto pre úv. 1,00 LM

Požiadavky:

  • ukončená VŠ II. alebo III. stupňa v odbore psychológia s nutnou špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia,
  • čistý výpis z Registra trestov,
  • min. 3 roky praxe v odbore,
  • emočne a sociálne zrelá osobnosť,
  • riadiace a organizačné schopnosti,
  • spoľahlivosť, zodpovednosť, iniciatíva.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na: jana.stefancova@poliklinikadubnica.sk alebo na t. č. 0915 396 678, 042/4653362 alebo priamo na Informáciách polikliniky.

Formulár

Osobné údaje

Vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie

Vyššie ako stredoškolské vzdelanie

Ďalšie absolvované vzdelanie

Ďalšie znalosti

Prax

Doterajšie zamestnania

Záver

Prílohy

Nahrávajte len súbory MS Word alebo PDF.
Nahrávajte len súbory MS Word alebo PDF.

Súhlas

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka

udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov

spoločnosti uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) obsiahnutých v žiadosti o zamestnanie, životopise a iných dokladoch a priložených listinách za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to na obdobie 3 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu.
Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne a ich poskytnutie je dobrovoľné.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/-á, že poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ak tento Súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie o spracúvaní osobných údajov :
Dbáme na ochranu Vášho súkromia, preto nižšie v prílohe vysvetľujeme, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Prečítajte si, prosím, pozorne túto informáciu.
Informačná povinnosť v zmysle GDPR pre uchádzačov o zamestnanie