Ambulancia realizuje preventívne vyšetrenia zamerané na kardiovaskulárne, nádorové a metabolické ochorenia, ako aj komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb. Zabezpečuje kontrolné interné vyšetrenia za účelom kontroly medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení.

Spolupracuje s ďalšími špecializovanými ambulanciami, vykonáva kompletné predoperačné interné vyšetrenia, posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu (sociálne, dôchodkové a iné), kompletné interné vyšetrenia potrebné ku kúpeľnej liečbe, v prípade nutnosti vyhotovuje návrhy a odporúčania k hospitalizácii v lôžkovom zariadení.

Z prístrojových vyšetrení vykonáva:
Ambulancia realizuje preventívne vyšetrenia zamerané na kardiovaskulárne, nádorové a metabolické ochorenia, ako aj komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb. Zabezpečuje kontrolné interné vyšetrenia za účelom kontroly medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení.

Spolupracuje s ďalšími špecializovanými ambulanciami, vykonáva kompletné predoperačné interné vyšetrenia, posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu (sociálne, dôchodkové a iné), kompletné interné vyšetrenia potrebné ku kúpeľnej liečbe, v prípade nutnosti vyhotovuje návrhy a odporúčania k hospitalizácii v lôžkovom zariadení.

Z prístrojových vyšetrení vykonáva:

  • EKG vyšetrenia 12 zvodovým EKG prístrojom,
  • 24 hodinové monitorovanie EKG,
  • 24 hodinové monitorovanie TK s vyhodnotením a liečbou,
  • 24 hodinové monitorovanie TK.

Upozornenie: Uvedené úkony sú všeobecným popisom zdravotníckeho pracoviska. Pre presný zoznam úkonov, ktoré vykonáva konkrétny pracovník, prosíme kontaktujte toto zdravotnícke pracovisko.

V aktuálnom čase nie sú uvedené žiadne dôležité informácie.

Lekári

Mudr. Ján Lukáč – Interná ambulancia

Ambulancia uni-POLIKLINIKY
  • Sestra: Bc. Eva Bieliková
  • Telefón: 042/4653376
  • E-mail: neuvedené

Ordinačné hodiny

Pondelok 07.00 - 15:00
Utorok 07.00 - 15:00
Streda 07.00 - 15:00
Štvrtok 07.00 - 15:00
Piatok 07.00 - 15:00