Zabezpečuje diagnostiku ochorení meraním funkčnej schopnosti orgánových systémov. Srdcovo-cievneho aparátu neinvazívnou kardiológiou, zároveň poskytuje komplexnú zdravotnú  starostlivosť z hľadiska možného využitia všetkých zdrojov. Zabezpečuje prevenciu, komplexnú diferenciálnu diagnostiku a sledovanie efektu liečby.

kony – EKG vyšetrenie –  štandardná 12 a 15 zvodová elektrokardiografia, 24 hodinové sledovanie EKG / holter, 24 hodinové sledovanie tlaku krvi / holter, ergometria – sledovanie EKG a TK pri záťaži, echokardiografia.

Upozornenie: Uvedené úkony sú všeobecným popisom zdravotníckeho pracoviska. Pre presný zoznam úkonov, ktoré vykonáva konkrétny pracovník, prosíme kontaktujte toto zdravotnícke pracovisko.

V aktuálnom čase nie sú uvedené žiadne dôležité informácie.

Lekári

Mudr. Ján Lukáč – Funkčná diagnostika

Ambulancia uni-POLIKLINIKY
  • Sestra: Terézia Chalupková
  • Telefón: 042/4653314
  • E-mail: neuvedené

Ordinačné hodiny

Pondelok 07.00 - 15:00
Utorok 07.00 - 15:00
Streda 07.00 - 15:00
Štvrtok 07.00 - 15:00
Piatok 07.00 - 15:00