Poskytuje sociálne poradenstvo – základné (§ 19 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.) v ambulantnej forme. Cieľová skupina – fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii.

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

Upozornenie: Uvedené úkony sú všeobecným popisom zdravotníckeho pracoviska. Pre presný zoznam úkonov, ktoré vykonáva konkrétny pracovník, prosíme kontaktujte toto zdravotnícke pracovisko.

V aktuálnom čase nie sú uvedené žiadne dôležité informácie.

Pracovnici

Centrum sociálnej pomoci – Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová. PhD.

Mimo rezort
  • Telefón: neuvedené
  • E-mail: ggugova@zoznam.ck

Ordinačné hodiny

Pondelok podľa objedávky
Utorok podľa objedávky
Streda podľa objedávky
Štvrtok podľa objedávky
Piatok podľa objedávky