Ambulancia klinickej psychológie, objednanie formou SMS na t. č. 0918 666 301

Ambulancia klinickej psychológie bude v našej poliklinike otvorená od 1.7.2023. V prípade záujmu sa môžete objednať formou SMS na t. č. 0918 666 301. Ambulancia klinickej psychológie bude okrem psychoterapií vykonávať aj posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní.